Svorio metimas hoffmano dvarai il, Andrew Leatherbarrow - Cernobylis | PDF

Raktažodžiai: pažinimas, sporto mokslas, mokslinė teorija, naujos technologijos, dinaminė sistema, evoliucinė paradigma. Būtent tada jie pastebėjo, kad kamino viršuje sumontuotų radia­ cijos matuoklių rodmenys peržengė skalių ribas. Bet ilgainiui rašymo įgūdžius šiek tiek tikiuosi patobulinau.

Sporto mokslas — sudėtingųjų dinaminių sistemų mokslas Prof. Albertas Skurvydas Lietuvos kūno kultūros akademija Sporto mokslo pagrindinė funkcija — pažinimas. Sporto mokslas nagrinėja įvairias sporto formas ir vertybes, stengiasi paaiškinti ir atskleisti sporto fenomeną.

Sportas — tai žmogaus galių ir kūno grožio išraiškos, žmogaus sveikatos stiprinimo, jo kūrimo ir žmonių bendravimo reiškinys.

Jis šiuo metu tik ieško savo vietos ir pripažinimo tarp kitų mokslų. Šis naujas mokslas turi kovoti, kaip ir kiekvienas kitas, už savo egzistenciją. Pasaulyje pirmiausia stengiamasi sukurti mokslo pagrindus ir nuolat juos tvirtinti, gvildenti giliausias, esmines to nuolatiniai svorio metimo patarimai egzistencijos problemas.

Iš jauno sporto mokslo reikalaujama naujų technologijų ir gilių mokslinių tyrimų. Jau šiandien sporto mokslas turi savo teoriją, kuri nagrinėja ir sieja į vientisą sistemą esamas žinias apie sportą, tiriamojo objekto efekto esminiai, dėsningi ryšiai atskleidžiami remiantis kitomis mokslinio pažinimo formomis.

Jei neatliekami išsamūs sporto tikrovės tyrimai, o remiamasi tik metodinėmis rekomendacijomis, kylančiomis iš praktinių stebėjimų, pakertamas sporto mokslo kamienas. O didžiausias naujojo mokslo — sudėtingųjų dinaminių sistemų mokslo — laimėjimas — tai realus supratimas, ką gali ir ko negali mokslas. Galima teigti, kad šių dienų mokslo laimėjimai skęsta mūsų meto deterministinėje paradigmoje, subjekto silpnybėse ir klaidose bei objekto neapibrėžtume.

Tačiau paradigma keičiasi lėčiausiai, nes jos galia mokslo plėtrai didžiausia. Naujosios mokslo paradigmos pokyčių pagrindinė jėga — noras aiškiau suprasti sudėtingą dinamišką spontanišką realybę ir jos tyrimo įrankius. Apibendrinant galima teigti, kad mąstymo kultūra turi milžinišką galią mokslo ir viso pažinimo vyksmo plėtrai. Sporto mokslas privalo keisti tyrimo metodologiją, kuri turėtų būti orientuota į sistemų ir evoliucinę paradigmą.

Raktažodžiai: pažinimas, sporto mokslas, mokslinė teorija, naujos technologijos, dinaminė sistema, evoliucinė paradigma.

Sporto mokslas nagrinėja platų, bet vientisą ir savarankišką žmogaus kūrybos socialinį ir kultūrinį reiškinį — sporto reiškinį — remdamasis mokslui būdingais principais sporto mokslas gali tik tada egzistuoti kaip savarankiškas mokslas, jei laikosi tų principų Baur, ; Willimczik, ; Haag, ; Holowchak, Sporto mokslas nagrinėja įvairias sporto formas ir vertybes, stengiasi paaiškinti ar atskleisti sporto fenomeną.

Sportą, nors ir vientisą reiškinį, galima suskaidyti į dalis, kurios gana savarankiškai ir išsamiai parodo tam tikrą sporto tikrovę. Pavyzdžiui, galima visai savarankiškai gilintis į šias sporto sritis: elitinį sportą, sveikatinimo ir laisvalaikio sportą, moksleivijos sportą, į sportą kaip socialinio prusinimo reiškinį, neįgalių žmonių sportą ir kt. Holowchak, Taigi sportas — tai žmogaus galių ir kūno grožio išraiškos, žmogaus sveikatos stiprinimo, jo kūrimo ir žmonių bendravimo reiškinys Holowchak, Šiuos įvairius sporto bruožus būtina paaiškinti, atskleisti jų esmę ir prasmę.

O tai gali padėti tik mokslas. Dažnai sporto mokslas suprantamas kaip žmogaus fizinių, psichinių ir dvasinių svorio metimas hoffmano dvarai il pažinimo reiškinys.

Sporto mokslas, integruojantis sporto mokslo disciplinas į vientisą mokslą, yra gana jaunas, bet intensyviai besiplėtojantis mokslas.

Kaip ir kiekvienas kitas mokslas, šis naujas mokslas turi kovoti už savo egzistenciją.

numesti svorio sėdint namuose prieš ir po svorio 7 savaites

Kadangi sporto mokslas turi savo tyrimų objektą, metodologiją, geba atlikti korektiškus tyrimus ir informuoti visuomenę apie gautus rezultatus, jis gali būti ir yra savarankiškas mokslas. Tačiau jo, kaip ir kitų jaunų mokslų, plėtotei yra slaptų pavojų. Būtent: 1. Jaunas mokslas užmiršta, kad jam deginti riebalinius šortus reikia kovoti už pripažinimą. Labai greitai ir paviršutiniškai stengiamasi įtikti visuomenei, kuriai tas pataikavimas greitai nusibosta.

Todėl, rimtai plėtojant mokslą, pasaulyje pirmiausia stengiamasi sukurti svorio metimo sutrikimai pagrindus ir nuolat juos tvirtinti — gvildenti giliausias, esmines to mokslo egzistencijos problemas.

Be to, iš jauno mokslo reikalaujama ir rimtų technologijų, rekomendacijų, ir išsamių svorio metimas hoffmano dvarai il tyrimų. Šiuo požiūriu jis atsiduria tarp kūjo ir priekalo. Jaunas mokslas dažnai užmiršta, kad jis negali būti uždaras, t.

Nr. 2 - Lietuvos sporto informacijos centras

Be to, jis privalo nuolat sau didinti reikalavimus. Jaunam mokslui, kaip ir mažam vaikui, reikia nuolatinės globos, o blogiausia, kad, pripratęs prie auklės, jis ją nori vis turėti, t. Tai nesubrendimo simptomas, kuris matomas ir sporto moksle, pvz.

Kitaip tariant, labai lėtai keičiasi Sovietų Sąjungos įdiegta mokslo kultūra. Tada sporto mokslas iš esmės tarnavo tik praktiniam olimpiečių rengimui. Juk šio šūkio nebuvo galima empiriškai patikrinti. Kaip ir kiekvienas mokslas, sporto mokslas privalo turėti savo filosofiją, t.

Ar sporto mokslas turi savo teoriją?

patarimai natūraliai prarasti riebalus jwoww italija svorio metimas

Šiandien mažiau abejojančių, kad sporto mokslas neturi savo teorijos, kuri nagrinėja ir sieja į vientisą sistemą esmines žinias apie sportą. Jei neatliekami išsamūs sporto tikrovės tyrimai, o remiamasi tik metodinėmis rekomendacijomis, kylančiomis iš praktinių stebėjimų ar su tuo susijusių samprotavimų, pakertamas sporto mokslo kamienas. Pasak Europos Tarybos Europos sporto chartijos, sportas — tai visos fizinio aktyvumo formos, gerinančios žmonių fizinį parengtumą, sveikatą ir dvasinę būseną.

Tos formos realizuojamos per socialinį bendravimą ar siekiant įvairiame lygmenyje sportinių rezultatų. Chartija numato, kad turi būti renkama ir skleidžiama visapusiška informacija apie sportą, skatinami moksliniai tyrimai visais sporto aspektais ir visais galimais būdais keičiamasi mokslinių tyrimų informacija. Tarptautinė sporto ir fizinio lavinimo chartija vienu iš pagrindinių sporto plėtojimo tikslų laiko sporto mokslo plėtotę.

Tarptautinė sporto mokslo ir fizinio lavinimo taryba nuo m.

Document Information

Vieni iš svarbiausių nutarimų buvo paskelbti m. Buvo skatinamas sporto universitetų ir sporto mokslo centrų ar institutų prie jų steigimas. Šiuo metu visame pasaulyje vyksta gyvos diskusijos dėl sporto mokslo sampratos. Ypač pastaruoju metu diskutuojama apie sporto mokslo disciplinų svarbą universitetų studijų programose.

Andrew Leatherbarrow - Cernobylis

Antai JAV sporto mokslas suprantamas labiau kaip atskira sporto mokslo disciplina, pvz. Tačiau šiuo metu taip pat bandoma sporto mokslo atskiras disciplinas integruoti. Sporto mokslo pavadinimui pasirenkami įvairūs terminai, kaip antai kineziologija angl. Kinesiologysporto mokslas angl. Sport sciencesporto studijos angl. Sport studiespratimų mokslas angl. Exercise sciencefizinio aktyvumo mokslas angl. Physical activity science ir kt. Sporto mokslo struktūra Sporto mokslas — tai daugiadalykis, daugelį mokslo dalykų integruojantis mokslas Haag, Sporto mokslo atskiri dalykai privalo turėti savo teoriją.

svorio netekimo priežastis sergant addisono liga svorio metimas shrewsbury nj

Pavyzdžiui, sporto fiziologija turi savo teoriją, dėsnius ir principus, tyrimų metodologiją. Sporto mokslo teorijos gali būti empirinės ir dedukcinės. Tai lygiavertės teorijos. Manoma Haag,kad savarankiškos ir brandžios teorijos yra šių sporto mokslo dalykų: 1.

Sporto medicinos. Sporto fiziologijos.

Kaip pagreitinti svorio kritimą?

Sporto biomechanikos. Sporto pedagogikos. Sporto sociologijos. Sporto istorijos.

svorio netekimas praėjus 5 savaitėms po gimdymo tara taylor svorio netekimas

Sporto psichologijos. Sporto filosofijos. Šios savarankiškos pirmo sporto mokslo lygmens dalykų teorijos yra plačiai pripažįstamos kitų mokslų. Deja, Lietuvoje ypač trūksta nuodugnių sporto filosofijos, sporto sociologijos ir sporto psichologijos tyrimų.

Vokietijos mokslininkai yra vieni iš treniravimo sistemų mokslo lyderių Europoje; sporto fiziologai ir biomechanikai yra stipriausi Danijoje, Suomijoje ir JAV; fizinio aktyvumo ir sveikatos stiprinimo problemas geriausiai sprendžia Suomijos mokslininkai; Olandijos ir JAV mokslininkai pirmauja judesių valdymo ir mokymo srityse.

Uploaded by

Haagas nurodo, kad šiandien randasi ir vis didesnį pripažinimą įgyja sporto mokslo dalykų teorijos, kurias galima vadinti sporto mokslo šerdimi antro lygmens sporto mokslo dalykai. Tai ypač integruotos iš kelių mokslų sandūros teorijos: 1 judesių teorija angl.

Anot Haagošios teorijos dar turi pakovoti dėl svorio metimas hoffmano dvarai il. Kiekviena iš jų privalo integruoti ir integruoja, jei tokių yra, įvairių mokslo dalykų žinias. Pavyzdžiui, įvairių sporto šakų mokymo teorija integruoja sporto pedagogikos, judesių teorijos, treniravimo teorijos ir pirmutinių 8 teorijų žinias. Negalima sakyti, kad yra, pvz. Jei taip yra, tas dalykas yra ne mokslo, bet metodikos srities.

Tada jis negali pretenduoti į sporto mokslo dalykų šeimą. O tų dalykų ateitis priklausys nuo to, kokiu keliu bus pasirinkta žengti: ar mokslo, ar metodikos. Šiandien, be minėtų sporto mokslo dalykų teorijų, pradeda rastis šios naujos teorijos trečio lygmens sporto mokslo dalykai : 1 sporto informatika; 2 sporto ekonomika; 3 sporto teisė; 4 sportininkų rengimo teorija. Jos dar nelaikomos šiandien savarankiškomis teorijomis, kaip ir tokie sporto mokslo dalykai: 1 sportas ir muzika; 2 sportas ir rekreacija; 3 sportas ir sveikata; 4 sportas ir visuomenės informavimo priemonės; 5 sportas įvairioms žmonių grupėms neįgaliems žmonėms ir kt.

Gali būti atliekami ir tų sričių moksliniai tyrimai, tačiau jos dar nesubrandino savo mokslo teorijų ir mokslinių tyrimų metodologijos. Taigi, galima teigti, kad sporto mokslas yra trijų lygmenų. Kuo žemesnis lygmuo, tuo brandesnis sporto mokslo dalykas. Ar baigsis sporto mokslo problemos? Ar galima sakyti, kad tam tikromis ir tik tokiomis sąlygomis darbas yra išbaigtas, t. Mechanistinė svorio metimas hoffmano dvarai il sakytų, kad visomis sąlygomis darbas turi būti išbaigtas; reliatyvistinė paradigma — tik tam tikromis sąlygomis; statistinė, tikimybinė, paradigma — tam tikromis sąlygomis yra didesnė tikimybė atskleisti tiesą; sistemų evoliucinė paradigma darbo išbaigtumą supranta kaip naujų galimybių nurodymą atradimą.

Sporto mokslo objektas — sudėtingoji dinaminė sistema Naujasis — sudėtingųjų dinaminių sistemų — mokslas dažnai dar vadinamas postmoderniuoju mokslu Best, Kellner, ; Hargreaves, ; Ryan, ; Smart, ; Halder,