Ekologiško naudojimo

Ekologinėje gamyboje parenkamos veislės dažniausiai iš vietinės, kurios yra prisitaikiusios prie vietinių klimato sąlygų ir atsparios ligoms, tačiau naudojant tokias veisles ne visuomet produkto išvaizda patraukli. Nauda yra bendra harmoninga sistema, nenaudojant žalingų sintetinių medžiagų, o skatinanti laukinę gamtą ir biologinę įvairovę, naudojant gamtinius išteklius tausiai, ko pasekoje į aplinką išmetama mažiau teršalų nei iš chemizuotos žemdirbystės. Ekologiškų produktų ženklas taip pat gali būti išlietas, išgraviruotas arba pagamintas kitais būdais, tačiau jis turi būti ryškus, aiškus ir lengvai nenutrinamas. Tačiau, kai Bendrijos logotipas pateikiamas etiketėse, pirmame papunktyje nurodyta nuoroda taip pat pateikiama etiketėse. Vietos, kurioje buvo užaugintos produktų sudėtyje esančios žemės ūkio žaliavos, nuoroda. Ekologinė gamyba nėra tokia intensyvi kaip įprastine, todėl iš tokio pat kaip įprastinėje žemdirbystėje ploto vieneto gaunamas mažesnis derlius.

Ženklinant ekologišką maistą privaloma nurodyti: 1. Europos Sąjungos ekologinės gamybos logotipą.

ekologiško naudojimo

Visi Europos Sąjungoje pagaminti ekologiški fasuoti maisto produktai turi ekologiško naudojimo paženklinti Europos Sąjungos ekologinės gamybos logotipu. Taip pat galima savanoriškai naudoti ES logotipą Bendrijoje pagamintiems ekologiškiems nefasuotiems produktams ar bet kuriems iš trečiųjų šalių importuojamiems ekologiškiems produktams.

Kas yra ekologiškas produktas?

Ūkio subjekto, kuris atliko paskutinę gamybos arba paruošimo operaciją, kontrolės institucijos ar kontrolės įstaigos kodą. Nurodoma tame pačiame regėjimo lauke kaip ir ES ekologinės gamybos logotipas jeigu jis naudojamas.

ekologiško naudojimo

Vietos, kurioje buvo užaugintos produktų sudėtyje esančios žemės ūkio žaliavos, nuoroda. Pateikiama iš karto po kontrolės įstaigos kodo numerio, apačioje. Gali būti naudojami nacionaliniai ir privatūs ekologinės gamybos logotipai.

Apie plastikinių maišelių naudojimą 3

Nacionalinis ekologiškų produktų ženklas - Ekologiškų produktų ženklu turi būti ženklinami visi tiekiami Lietuvos rinkai supakuoti ar sufasuoti ekologinės gamybos reikalavimus atitinkantys ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintos sertifikavimo įstaigos sertifikuoti ekologiški produktai. Kai produktas paženklinamas ES ekologinės gamybos logotipu ir ekologiškų produktų ženklu, jei telpa ant fasuotės ir arba pakuotės paviršiaus, abu ženklai pateikiami tame pačiame regėjimo lauke.

ekologiško naudojimo